Diese Seite in Deutsch anzeigen. Show this page in English.

Impressum

Contact & impressum

Exploitant van de internetpresentatie

netwerk Kreidl GmbH & CO KG
Internet Werbeagentur
Dorfstraße 16, 6275 Stumm im Zillertal

Oostenrijk
www.netwerk.at

Online boekingssysteem

Seekda GmbH
SOHO2, Grabenweg 68, A-6020 Innsbruck

Oostenrijk
www.seekda.com

Afbeeldingen

netwerk, Andreas Pollok, Zillertal Tourismus GmbH, fotolia.de, istockphoto.com

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod 

netwerk Kreidl GmbH & CO KG (netwerk) neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen netwerk, die betrekking hebben op schade van materiële of ideëele aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn fundamenteel uitgesloten, in zoverre er van de zijde van netwerk geen sprake is van bewijsbaar opzettelijke of ernstig nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend; netwerk behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, om delen van de internetpagina's of het complete aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of definitief te staken. 

Alle beschrijvingen en classificaties in dit aanbod, alsook alle details aangaande beschikbare vakantie-accommodaties wordt door de desbetreffende gastheer onderhouden. netwerk neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik van de hier aangeboden diensten door derden. 

2. Verwijzingen en links

In geval van directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina's  (links), die buiten de verantwoording van netwerk liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend in dat geval in kracht treden als netwerk met de inhoud bekend is en het netwerk technisch mogelijk is, en van netwerk verlangd kan worden, het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen. 

netwerk verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het ogenblik van verlinken geen illegale inhoud op de betreffende gelinkte pagina's aangetroffen werd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen internetpresentatie evenals voor de inhoud van de door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. 

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk, waarnaar wordt verwezen, niet degene, die via links slechts verwijst naar de respectievelijke publicatie. 

3. Auteurs- en kenmerkrecht

netwerk streeft ernaar, in alle publicaties te letten op de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videoregistraties, en teksten, door netwerk zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoregistraties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videoregistraties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde fabrieks- en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van het op dat moment geldige kenmerkrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar.  Alleen op grond van het louter noemen mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn.

4. Privacy

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke data (e-mail adressen, namen, adressen) in te voeren, vindt beschikbaarstelling van deze data door de gebruiker alleen plaats op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is voor zover technisch mogelijk en redelijk ook zonder zulke persoonlijke gegevens, c.q. met gebruik van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. 

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden gezien als deel van ons internetaanbod, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien delen of op zich staande formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverlet. 

Google Analytics

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies",  tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegeneeerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen, voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

Uitgebreide weersverwachting voor de plaatsen Fügen, Zell am Ziller, Gerlos, Mayrhofen en Tux.